Защитата на личните данни е от голямо значение за ShopZonata.com и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни!

 

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Българска компания „Шоп Зоната” е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

Къде ShopZonata.com съхранява Вашите данни?

Shopzonata.com ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас относно  дадена поръчка. Shopzonata.com няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на Shopzonata.com са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Кой има достъп до Вашите данни?

Вашите данни може да се споделят в рамките на „Шоп Зоната”. Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън„Шоп Зоната”. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги към куриери.

Какви са Вашите права?


Право на достъп. По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Чрез контакт формата или на email: info@shopzonata.com

Право на преносимост.
Когато Shopzonata.com обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие за общи условия или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране.
Shopzonata.com дава пълно право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

Право да бъдеш забравен.
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Shopzonata.bg по всяко време, освен в следните ситуации: – Имате отворена поръчка в Shopzonata.bg, която още не е изпратена или е частично изпратена – В момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос за поръчка(Подмяна,Проблем,Рекламация) – Ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес. Shopzonata.com няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен в следните ситуации:
– Имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
– В момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос за поръчка(Подмяна,Проблем,Рекламация)
– Имате неуреден дълг към Shopzonata.com за поръчка, независимо от начина на плащане
– Ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Как можете да приложите Вашите права?


Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни, поради което за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права за личните данни. Може да се свържите с нас на email: info@shopzonata.com   Дата на последна актуализация 24.03.2019 г.